מחמוד תקשורת

היצירתיות שלנו

מכירה והתקנה מצלמות אבטחה אינטרקום וסטלייט

מכירת כל מיני רסיברים ומנויים

התקנת מערכות אנרגיה סולארית